بتن عیار 250 بهنام بتن در تهران

قیمت کالا: 145,000 تومان
شرکت: بهنام بتن
مقدار کالا: مترمکعب

قیمت نهایی: 145,000 تومان

هزینه انعام میکسر، پمپ و مواد افزودنی به عهده مشتری است

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: