ورق برنجی 5mm

قیمت کالا: 2,724,480 تومان
مقدار کالا: ورق

قیمت نهایی: 2,724,480 تومان

میلیمتر 2000*660 ابعاد
 کیلوگرم 56.8 وزن
شیتحالت

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: