ضدیخ بتن

قیمت کالا: 150,000 تومان
شرکت: شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
مقدار کالا: گالن

قیمت نهایی: 150,000 تومان

متاسفانه این کالا درون انبار موجود نمی باشد.
قیمت برحسب گالن 20 کیلوگرمی می باشدواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: