پوکه معدنی نخودی قروه

قیمت کالا: 28,000 تومان
مقدار کالا: مترمکعب

قیمت نهایی: 28,000 تومان

750 الی 800 کیلوگرم
وزن هر مترمکعب
5 الی 10 میلیمتر
سایزبندی
قیمت برحسب مترمکعب محاسبه می شودواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: