گچ زیرکاری نوع یک 40 کیلویی اسپندار سمنان

قیمت کالا: 6,300 تومان
مقدار کالا: بسته

قیمت نهایی: 6,300 تومان

متاسفانه این کالا درون انبار موجود نمی باشد.
40وزن (کیلوگرم)
حدود 10 دقیقه
گیرش اولیه
حدود 60 دقیقه
گیرش ثانویه
ضد رطوبت و ضد ترکسایر

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: