پودر بندکشی کویر 5 کیلویی سفید و مشکی

قیمت کالا: 26,500 تومان
مقدار کالا: کیسه

قیمت نهایی: 26,500 تومان

24 ساعت
زمان عمل آوری
 3 ساعت
زمان خشک شدن
25 مگاپاسگال
استحکام فشاری
3.5 مگاپاسگال
استحکام خمشی

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: