تیغه سفال فوم دار میرداد 20 سانتی

قیمت کالا: 1,980 تومان
مقدار کالا: عدد

قیمت نهایی: 1,980 تومان

20*20*25سانتی مترابعاد
فوم دارنوع
5 کیلوگرم
وزن هر قالب
20 عدد
تعداد در هر متر بدون احتساب بندکشی
قیمت برحسب هر عدد تیغه سفال می باشدواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: