پوکه معدنی فندقی قروه

قیمت کالا: 0 تومان
مقدار کالا: مترمکعب

قیمت نهایی: 0 تومان

700 الی 800 کیلوگرم
وزن هر مترمکعب
10 الی 20 میلیمتر
سایزبندی
قیمت برحسب مترمکعب محاسبه می شودواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: