ژل میکرو سیلیس

قیمت کالا: 180,000 تومان
شرکت: شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
مقدار کالا: سطل

قیمت نهایی: 180,000 تومان

متاسفانه این کالا درون انبار موجود نمی باشد.
قیمت برحسب سطل 25 کیلوگرمی می باشدواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: