پوکه معدنی بادامی قروه

قیمت کالا: 25,000 تومان
مقدار کالا: مترمکعب

قیمت نهایی: 25,000 تومان

650 الی 800 کیلوگرم
وزن هر مترمکعب
19 الی 26 میلیمتر
سایزبندی
قیمت برحسب مترمکعب می باشدسایر

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: