پوکه لیکا مخلوط

قیمت کالا: 173,000 تومان
مقدار کالا: مترمکعب

قیمت نهایی: 173,000 تومان

مخلوطنوع
0-25میلیمترسایزبندی
قیمت برحسب مترمکعب می باشدواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: