کاشی پرشیانا 7525

قیمت کالا: 0 تومان
شرکت: شرکت کاشی مرجان
مقدار کالا: مترمربع

قیمت نهایی: 0 تومان

متاسفانه این کالا درون انبار موجود نمی باشد.
خاک معمولینوع جنس
ماتنوع لعاب
کرمرنگ
50*25ابعاد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: