سیمان پرتلند نوع 5 پاکت 50 کیلویی سیمان تهران

قیمت کالا: 12,100 تومان
شرکت: تست
مقدار کالا: بسته

قیمت نهایی: 12,100 تومان

50 kg
وزن
تیپ5
نوع
45 دقیقه
گیرش اولیه
45 دقیقه
گیرش ثانویه
270 kg/cm2مقاومت فشاری 28 روزه

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: