گچ خاک آماده 30 کیلویی اسپندار سمنان

قیمت کالا: 4,500 تومان
مقدار کالا: بسته

قیمت نهایی: 4,500 تومان

متاسفانه این کالا درون انبار موجود نمی باشد.
30وزن (کیلوگرم)
حدود 5 دقیقه
گیرش اولیه
حدود 75 دقیقه
گیرش ثانویه
داردعایق حرارت
داردعایق صوتی
خاصیت ضد رطوبت و ضد ترک داردسایر

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: