قلوه سنگ رودخانه ای

قیمت کالا: 15,000 تومان
شرکت: نوین رضی آباد
مقدار کالا: تن

قیمت نهایی: 15,000 تومان

شهریارمنطقه
1-1.5 تنظرفیت وانت کمپرسی
3-5 تنظرفیت خاور
8-12 تنظرفیت کامیون تک
12-20 تنظرفیت کامیون جفت
20-25 تنظرفیت تریلی کمپرسی

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: