ایزوگام ساده (رول ده متری)

قیمت کالا: 145,000 تومان
مقدار کالا: عدد

قیمت نهایی: 145,000 تومان

43کیلوگرموزن
4 میلیمتر
ضخامت

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: