ترمیم کننده بتن معمولی 25 کیلویی بتن شیمی خاتم (BC68)

قیمت کالا: 41,300 تومان
شرکت: بتن شیمی خاتم
مقدار کالا: کیسه

قیمت نهایی: 41,300 تومان

0.97 گرم بر سانتی متر مکعب
چگالی 
11PH

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: