ما چگونه کار می کنیم؟

جهت خرید از سایت معدن کو مراحل زیر را طی کنید :

کاربران ابتدا باید پس از ورود به سایت ثبت نام کنند و پروفایل شخصی خود را بوجود آورند.

کالاها و محصولات مورد نظر خود را انتخاب کرده و به سبد کالا اضافه نمایند.

کاربر آدرس دقیق خود را مشخص می کند و طبق آن هزینه حمل محاسبه می شود.

قیمت محصول به همراه هزینه حمل مشخص می گردد.

پس از پرداخت اینترنتی، محصول کمتر از چهل و هشت ساعت تحویل کاربر می گردد.