دسته بندی نتایج:   > مصالح ساختمانی

آسفالت بیندر چیست؟

روسازی راه، سازه ای می باشد که روی بستر طبیعی و خام با هدف تهیه و تولید یک سطح هموار و در عین حال با حفظ ایمنی کافی برای مصرف کنندگان، از راه و فرودگاه، ساخته می شود.

هدف اصلی عملیات روسازی این است که، منجر به کاهش تنش های ناشی از بار چرخ خودرو ها به مقدار قابل تحمل برای خاک بستر، و افزایش سطح باربر گردد. برای طرح و محاسبه ضخامت روسازی راه بایستی رفتار خاک بستر و لایه های روسازی تحت شرایط عبور ترافیک محاسبه و بررسی نمود و خصوصیات مصالح و ضخامت لایه  ها را نیز باید به گونه ای در نظر گرفته شود که، در طی دوره طرح قابلیت تحمل ترافیک مورد نظر را تحت هر شرایطی داشته باشند.

انواع روسازی ها:

روسازی ها از لحاظ مصالح مصرفی در رویه و چگونگی توزیع آن و انتقال بار ترافیک به خاک زمینه به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردد که عبارتند از:

-روسازی های انعطاف پذیر

-روسازی های صلب

-روسازی های ترکیبی 

روسازی های انعطاف پذیر که شامل انواع آسفالتی و شنی است که به توضیحات آن می پردازیم.

لایه آسفالتی:

اغلب اجرای آسفالت در سطح راه در دو لایه آستر و رویه انجام می شود، قشر آستر(بیندر) قبل از قشر رویه (توپکا) انجام می شود و دارای سهم مقاومتی بیشتری در مقابل با قشر رویه دارا می باشد. می توان گفت که این قشر در واقع توسعه قشر اساس می باشد با این فرق که اساس اغلب از مصالح متراکم غیر چسبنده تشکیل می گردد اما قشر بیندر همواره آسفالتی می باشد. در یک تقسیم بندی آسفالت به سه نوع آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد تقسیم‌ می شود.

آسفالت گرم:

اسفالت گرم آسفالتی می باشد که در آن‌ها قیر و مصالح سنگی گرماگرم مخلوط گردند و گرماگرم پخش و متراکم شوند.

آسفالت گرم بیشتر در روسازی راه ها مورد استفاده می باشد که به ۵دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

-آسفالت رویه (توپکا): آسفالت توپکا آخرین قشر بتن آسفالتی می باشد که در تماس مستقیم با بارهای وارده از ترافیک و شرایط جوی محیط است.

-آسفالت آستر (بیندر):این قشر بتن آسفالتی، ما بین قشر رویه و قشر اساس قیری و در صورت عدم وجود قشر اساس قیری، بین قشر رویه و قشر اساس سنگ شکسته قرار داده می شود. این لایه حساس ما بین لایه رویه و لایه های زیرین آسفالتی و یا ما بین لایه اصلی و لایه رویه است. در صورتی که ترافیک بسیار سنگینی در محل باشد آسفالت بایستی توان مقاومت در مقابل آن را داشته باشد. به عنوان مثال، در بندر گاه ها و یا ایستگاه های تاکسی و اتوبوس و ترمینال ها بایستی از سنگ هایی که در مقابل فشار های زیاد تغییر شکل و حالت نمی دهند و از استحکام زیاد تری در برابر شکسته شدن و خرد شدن و یا حل شدن و تغییر حجم دارند به کار برده شود.

 ابعاد سنگ های خرد شده برای مصرف در این لایه بین ۱۹ تا ۵/۳۷ میلیمتر می باشد.

۳-اساس قیری: این قشر اولین قشر بر روی روسازی بتن آسفالتی است، اساس قیری دارای دانه بندی بزرگتر ولی و مقدار قیر آن کمتر از آسفالت آستر و رویه است.

۴-ماسه آسفالت: ماسه آسفالت از مخلوط نمودن ماسه شکسته یا ماسه طبیعی شسته یا مخلوطی از این دو با قیر حاصل می شود. از ماسه آسفالت به عنوان قشر تسطیح آسفالت‌های قدیمی (قبل از روکش) نیز مصرف می‌گردد.

۵-آسفالت متخلخل:این آسفالت از مخلوط قیر خالص اصلاح شده با مصالح سنگی کاملا شکسته دارای دانه بندی باز در کارخانجات آسفالت گرم با ضخامت حدود ۲۵ تا ۴۰ میلی‌متر تهیه و تولید می شوند.

اجرای لایه آسفالتی:

-آماده سازی سطح راه

-پخش مخلوط آسفالتی

-بعد از پخش، عملیات تراکم لایه آسفالتی در چند مرحله بوسیله غلتک های مختلف انجام می شود.

برای خرید آسفالت گرم آستر(بیندر) به مقدار مورد نیاز بصورت اینترنتی می توانید به سایت معدن کو مراجعه نمایید. و نکته قابل ذکر این است که، قیمت آسفالت بیندر بر اساس تن می باشد و هزینه اجرا ( دستی یا مکانیزه) مجزا در نظر گرفته می شود

شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: