دسته بندی نتایج:   > خرید فلز و آلیاژ

اطلاعاتی درباره فلز مس:

یکی از متداول ترین موادی که به طور طبیعی در محیط زیست یافت می شود، عنصر مس است، که بشریت به طور وسیعی از آن بهره می برد. فلز مس، فلزی مایل به رنگ قرمز با ساختمان کریستالی FCC می باشد، که در گروه مهم ترین فلزات غیر آهنی قرار می گیرد، فلز مس رنگ قرمز و نارنجی را بازتاب می دهد، و الباقی فرکانس های موجود در طیف مرئی را جذب خود می کند، و هم چنین به دلیل ساختار نواری به رنگ مایل به قرمز دیده می شود.

فلز مس دارای مشخصه های چکش خواری، داکتیل و هدایت حرارتی و الکتریکی عالی و همچنین واکنش پذیری شیمیایی درجه کم می باشد.

خصوصیات و ویژگی های مس و آلیاژ های آن:

نقطه تسلیم آلیاژ های مس به صورت دقیقی مشخص نیست، اما در 0.5 % کشش، استحکام تسلیم مواد آنیل شده، به عنوان یک سوم استحکام کششی در نظر گرفته می شود.

مس و آلیاژ های آن هر دو قابلیت کار سرد و گرم را دارند، در ضمن داکتیلیته می تواند، توسط آنیل کردن و یا آنیل تصادفی در موقع جوشکاری یا لحیم کاری دوباره به دست آید.

تمام آلیاژ های مس مقاومت به خوردگی در مجاورت آب و بخار را دارند، در اکثر اتمسفر های صنعتی و دریایی آلیاژ های مس دارای مقاومت به خوردگی می باشند.

فلز مس در محلول های نمکی، انواع خاک ها، کانی های غیر اکسیدی، اسیدهای آلی و محلول های سوز آور، مقاومتی خوبی از خود نشان می دهد.

بر اساس آزمایشات انجام شده، موادی از قبیل: محلول آمونیاک مرطوب، انواع هالوژن ها، سولفید ها، محلول های دارای یون های آمونیاک و اسید های اکسیدی، نظیر: اسید نیتریک، به مس حمله خواهند کرد.

آلیاژ های مس از مقاومت ضعیفی در مقابل اسید های غیر آلی برخوردار هستند. مقاومت به خوردگی آلیاژ های مس به علت فیلم های تشکیل شده به هم چسبیده روی سطح مواد است، این فیلم ها در برابر خوردگی غیر قابل نفوذ هستند، لذا از فلز پایه به خوبی محافظت می کنند.

آلیاژ های مس، نیکل، برنج های آلومینیوم و آلومینیوم مقاومت خوبی در مقابل خوردگی در محلول آب نمک دارند.

انواع مس و آلیاژ های آن شامل موارد زیر می شوند:

مس خالص، آلیاژ های با درصد مس زیاد، انواع برنج ها، برنز ها، سایر گروه های آلیاژی، آلیاژ های خاص

مس های سرب دار آلیاژ های مس ریختگی می باشند، که حاوی بیست درصد یا بیشتر افزودنی سرب هستند، و همچنین دارای مقادیر کمی نقره می باشند، ولی عنصر هایی مانند: قلع و یا روی در آنها وجود ندارد.

خصوصیت های مهم و کلیدی مس و کاربرد هایش:

فلز مس دارای خصوصیت سختی، داکتیلیته و چکش خواری است. این خصوصیات، مس را به شکل وسیعی ای برای مصارف شکل دهی لوله ها، کشش سیم و کشش عمیق مناسب می سازد. سایر خصوصیات اساسی و مهم فلز مس و آلیاژ های آن شامل: هدایت حرارتی عالی، هدایت الکتریکی بالا، مقاومت به خوردگی بی نظیر، مقاومت زیستی خوب، ماشین کاری مناسب، حفظ خواص الکتریکی و مکانیکی در دما های تبرید، غیر مغناطیسی می باشد.

موارد استفاده فلز مس:

همان طور که ذکر شد، از فلز مس و آلیاژ هایش در زمینه های مختلف استفاده می شود، از جمله: در خطوط انتقال نیرو، کاربرد های معماری، در تولید وسایل آشپزی، انواع سیم های الکتریکی، کابل ها و جعبه تقسیم، سیم های با هدایت بالا، در انواع الکترود ها، در تولید مبدل های حرارتی، انواع لوله های تبرید، لوله کشی منازل مسکونی، بوته های مسی خنک شونده بوسیله آب و ...، لذا سرمایه گذاری در تولید و استخراج این فلز با ارزش از معادن مختلف مسی در کل دنیا می تواند، باعث رشد اقتصادی در کشور ها شود.

شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: