اطلاعاتی درباره تابلو برق و فیوز:

تابلو برق، فیوز و متعلقاتشان از تجهیزات برقی ساختمان به حساب می آیند. که تهیه و نصب این تجهیزات باید بر طبق استاندارد ها و قوانین ملی ساختمان صورت پذیرد. شرکت هایی مختلفی در ایران به تولید و ساخت انواع تابلو های برق و فیوز مشغول می باشند، در فروشگاه اینترنتی معدن کو تابلو ها و فیوز های برق در مدل ها و کارایی های مختلف قابل فروش است، حال در این متن قصد داریم در خصوص تابلو و فیوز مطالبی را عنوان کنیم.

تعریف تابلو برق:

محفظه‌ای فلزی یا غیر فلزی که تجهیزات در آن نصب می شوند، و ارتباط الکتریکی به وسیله هادی ‌ها برقرار می گردد، و در نهایت محفظه آماده بهره برداری می شود.

به عبارتی دیگر، تابلو برق مجموعه ‌ای است، که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، تجهیزات حفاظتی، تنظیم کننده ها و ... جهت ایجاد ارتباطات لازم بین این تجهیزات و سایر تجهیزات بیرون از تابلو می باشد.

شایان ذکر است، که هر جا مبحث بهره برداری از انرژی الکتریکی در تولید، انتقال و توزیع و هم چنین تبدیل انرژی الکتریکی و کنترل تجهیزات مصرف کننده انرژی الکتریکی مطرح باشد، وجود تابلو ‌های برق ضروی و لازم است.

تقسیم بندی تابلو های برق:

تابلو‌های برق از جنبه‌ های مختلف تقسیم بندی می شوند، که اصلی ترین این تقسیم بندی‌ ها بر طبق ولتاژ نامی تجهیزات و تابلو می باشد.

تابلو‌ های فشار ضعیف، تابلو هایی هستند، که تجهیزات آن‌ ها ولتاژی حداکثر تا ۱ کیلو ولت دارند، در نتیجه تابلو هایی که ولتاژ نامی آن ها بالا تر از یک کیلو ولت است، در بخش فشار متوسط قرار می گیرند، که معمولا تجهیزاتی با حداکثر سی و شش کیلو ولت در آن ها جای دارند.

اجزای تشکیل دهنده تابلو های برق:

-تجهیزات الکتریکی: شامل کلیه عناصری که در مدار الکتریکی قرار می‌گیرند، به جز قسمت ارتباطات.

کنتاکتور: وسیله ای جهت قطع و وصل مدار فرمان از راه دور.

-بی متال : وسیله ایی برای فرمان قطع در اثر عبور جریان بالا.

-انواع رله ‌ها: برای ارسال فرمان قطع یا وصل در اثر عوامل گوناگون و هم چنین خطا‌ های گوناگون مانند: رله کنترل فاز، رله کنترل بار، رله زمانی یا تایمر.

-انواع کلید ‌ها: برای قطع و وصل مدار مانند: کلید ‌های سلکتوری، غلتکی، بوش باتون، میکرو سوئیچ، فلوتر سوئیچ.

-تجهیزات اندازه گیری: برای محاسبه پارامتر‌ های متغییر مانند: آمپر متر، ولت متر، وات متر، فرکانس متر، کسینوس فی متر متر.

تعریف فیوز:

وسیله حفاظتی که مدار را در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند، این سیستم از آلیاژ هایی با نقطه ذوب های مختلف جهت کار در حوزه های کاری متنوع تعیین شده است.

کار اصلی فیوز ها قطع جریان اصلی موقع وجود اتصال کوتاه یا اضافه بار است، به صورتی که موقع عبور این موارد از نوار فلزی داخل فیوز ها، سبب گسستگی آلیاژ آن ها شده و مدار باز می گردد،که اصطلاح به آن عملکرد، فیوز می گویند. در برخی از فیوز ها پس از عمل کردن برای راه اندازی دوباره نیاز به تعویض فیوز می باشد،که به آن ها فیوز های یک بار مصرف می گویند، اما در نوع دیگری از فیوز ها برای راه اندازی دوباره تنها لازم است، که کلید را به حالت روشن برگردانیم.

تقسیم بندی فیوز ها:

به طور کلی فیوز ها بر طبق کار بردشان به دو دسته کلی:

-فشار ضعیف: کمتر از هزار ولت جریان متناوب و هزار و پانصد ولت جریان مستقیم.

-فشار قوی: بالا تر از هزار ولت جریان متناوب، تقسیم بندی می گردند.

هم چنین فیوز ها نقش بسیار مهمی در حفظ ایمنی سیستم ها دارند، لذا به موقع کار نکردن فیوز در موقع اضافه بار و یا اتصال کوتاه سبب آسیب جدی به دستگاه و یا حتی آتش سوزی خواهد شد.

شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: