اطلاعاتی درباره تاسیسات گاز:

بعد از اتمام دیوار چینی در اجرای ساختمان (مسکونی) و پیش از شروع گچ و خاک، بایستی اقدام به تشکیل پرونده جهت لوله کشی گاز صورت گیرد.

مراحل لوله کشی گاز عبارتند از:

آماده سازی پرونده در سازمان نظام مهندسی و انتخاب ناظر.

انتخاب پیمانکار مجری جهت لوله کشی گاز.

اتمام عملیات لوله کشی.

تاییدیه مهندس ناظر.

نصب علم و کنتور گاز خانگی یا تجاری

اجرای کار لوله کشی گاز ساختمان:

این قسمت تمام شرایط و عملیات لازم را جهت نصب و اجرای سیستم لوله کشی با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع برای محوطه ها و ساختمان های مسکونی را در برمی گیرد.

لوله کشی در محوطه های باز و مناطقی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه، یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود نداشته باشد، بایستی در زیر زمین و به شکل دفنی یا توکار انجام شود.

تجهیز کارگاه:

مجری پیش از شروع هرگونه کارهای اجرایی بایستی تجهیزات و ابزار های مورد نیاز را آماده نماید و مکانی را به عنوان کارگاه و برحسب نیاز پروژه تعیین نماید، که کارگاه بایستی دارای شرایط زیر باشد که عبارتند از:

کارگاه بایستی در مکانی که از لحاظ حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و رانش زمین ایمن باشد بنا شود.

کارگاه بایستی دارای امکانات شامل آب، برق و تلفن دارا باشد.

مکان کارگاه بایستی به گونه ای باشد که دسترسی به آن راحت و با مکان اجرای کار فاصله کمی داشته باشد.

کارگاه بایستی دارای مکانی مناسب برای دفتر و استقرار کارکنان و انبار مناسب برای نگهداری اجناس و تجهیزات لازم پروژه داشته باشد.

نقشه های اجرایی:

پیش از شروع عملیات اجرایی، مجری بایستی نقشه های طراحی شده و شرایط مکان اجرا را بررسی نموده و نقشه های اجرایی را مهیا سازد، بعد از آماده شدن، نقشه های اجرایی بایستی به تایید دستگاه نظارت رسانده شود.

خم کاری لوله های فولادی:

برای تغییر دادن مسیر لوله های فولادی بایستی از اتصالات مناسب و یا از لوله های خم شده و آماده در کارخانه لوله سازی استفاده گردد.

قیمت لوله کشی گاز شهری در تهران و شهرستانها:

دو نوع قیمت گذاری جهت هزینه اجرای لوله کشی گاز موجود می باشد که عبارتند از:

الف) نرخ بر اساس متر طول لوله کشی.

ب) نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری.

نکات ایمنی در اجرای لوله کشی گاز:

نکات ایمنی زیر در لوله کشی گاز تهران و شهرستانها مورد نظر بایستی رعایت شود که عبارتند از:

فشار گاز شهری در ساختمانهای مسکونی 1/4 پوند بر اینچ مربع می باشد و محاسبات ایمنی و انتخاب مجری نیز براساس این فشار است.

بلند ترین مسیر از خروجی رگلاتور گاز تا دورترین مصرف کننده گاز را جهت تعیین قطر لوله محاسبه می گردد.

قطر لوله گاز بایستی جهت حداکثر استفاده تمام دستگاه ها با هم کفایت کند.

لوله گاز هیچ واحدی نبایستی از واحد دیگر در شده باشد.

لوله های گاز نبایستی از کانال کولر، دالان آسانسور و یا مسیر تهویه هوا رد شود.

سر جوش و اتصالات تبه وسیله نوار مخصوصی نوارپیچی می شود.

خم کردن لوله تنها با لوله خم کن، و نهایتا تا 90 درجه خم می شود. چین خوردگی و ترک نبایستی در محل خم ایجاد شود.

قبل از هر دستگاه گازسوز بایستی یک شیر قرار گیرد.

گاز کشی برای روشنایی و شومینه، مورد تایید اداره گاز شهری استان تهران نمی باشد، اما در صورت همکاری مهندس ناظر و تامین هوای لازم این مصرف کننده ها از بیرون از ساختمان، قابل اجرا هستند.

کلیه وسایل گاز سوز بایستی مجهز به ترموکوپل باشند تا در هنگام خاموشی شعله، جریان گاز قطع گردد.

و...

شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: