اطلاعاتی در زمینه تهویه معادن:

به طور کلی اقدامات فنی به منظور فراهم نمودن هوای تازه در تونل ‌ها یا چاه‌ های معدن را هوادهی معدن در معدن کاری می گویند. طبق قانون اتحادیه اروپا تهویه کافی بایستی برای معادن زیرزمینی صورت گیرد.

بر اساس طولانی بودن شیفت کاری کارگران معدن کار و تاثیرات خطرناک تنفس گازهای خطرناك مانند، مونوكسید كربن، متان، ریز ذرات سمی سرب، روی و ... منجر به توجه روز افزون به تهویه معادن شده است. وجود هوای كافی و مناسب منجر به افزایش سلامت كارگران و راندمان بالاتر می شود. اگر چه در بسیاری از مواقع مثل وجود گاز متان در معادن زیرزمینی تهویه ی مناسب ضروری و حیاتی می باشد، با این وجود تهویه ی مناسب و از طرفی مسایل اقتصادی باعث کاربرد سیستم های اتوماتیك و بهینه می گردد.

یک سیستم تهویه بایستی دارای سه خصوصیات مهم باشدکه عبارتند از:

  • ورود هوای تازه
  • خروج هوای استفاده شده و گازهای زیانبار
  • خنک نمودن دما در تونل

ورود هوای تازه برای انسان ‌ها و حیوانات زیرزمین احتیاج می باشد تا هوای تازه را جهت تنفس آن‌ ها فراهم سازد و جهت روشن کردن و سوزاندن نیز هوای تازه بایستی در کل تونل پخش گردد.

خروج هوای استفاده شده یعنی بیرون فرستادن یا دست کم کاهش هوای سمی و آلوده در معدن. در معدن ‌های زیرزمینی زغال سنگ از زمان‌ های قدیم وسائل نقلیه دیزلی برای این منظور استفاده می گشت، خود گازهای متصاعد از این موتورها بایستی توسط هوادهی از میان رفته یا رقیق گردد.

در اثر عملیات های گوناگون هوای معدن گرم می‌گردد. دمای زمین نقش مهمی در گرم نمودن هوای زیرزمین دارد، اما در ژرفای زیاد تراکم هوا نیز منجر به گرم شدن هوا می گردد، بنابراین در این موارد تهویه معادن نقش مهمی در تنظیم دمای درون تونل دارا می باشد.


برخی از نکاتی مهم در تهویه معادن که بایستی رعایت شود:

زمانی که میزان مناسب و استانداردی از هوای تازه و تمیز به وسیله تهویه طبیعی در معادن زیرزمینی برقرار نگردد، کارفرما بایستی تمهیداتی محیا کند تا با تجهیزات مکانیکی تهویه، حداقل میزان 7.5 متر مکعب هوای تمیز و مناسب در دقیقه به ازای هر یک نفر کارگر مشغول به کار در معادن زیرزمینی تامین شود.

بایستی هوای معدن از لحاظ گرما و رطوبت قابل تحمل گردد و نیز مقدار گردوغبار و گازهای خطرناک آن کمتر یا مساوی حد استاندارد باشد و تمام قسمت های درونی معدن به جزء قسمت هایی که مسدود شده اند به وسیله گردش منظم هوای سالم تهویه گردد به طوری که جریان هوا احساس شود.

نبایستی میزان گازهای مضر و خطرناک در هوای معدن از مقادیر مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی زیر بیشتر گردد. میزان مجاز گاز دی اکسید کربن در محل های متروکه و درحال تعمیر مساوی 2 درصد است.

بازدید و کنترل دستگاه های گازسنج و اندازه گیری مشخصات هوا بایستی به شکل متناوب طبق دستورالعمل کارخانه صورت گیرد.

دیواری که جهت نصب تهویه تهیه می شود بایستی از اطراف در داخل سنگ های تونل فرو رفته و کاملا محکم و نفوذناپذیر گردد.

در معادنی که فن های تهویه نصب و به کاربرده می شود، باید برنامه ای برای کنترل و بهره برداری از فن ها به وسیله فردی صلاحیت دار آماده و به تایید مسؤل بهداشت حرفه ای و سرپرست معدن رسانده شود.

در صورت امکان، دو درب برای راهروهایی که به نصب درب تهویه احتیاج دارد و دو یا سه درب برای راهروهای پر عبور و مرور بایستی طراحی شود. فاصله نصب درب های متوالی از یکدیگر در راهروهای باربری بایستی از طول یک قطار واگن زیادتر شود.

هنگامی که در جریان تهویه عمومی معدن بیش از نیم ساعت اختلال به وجود آید، کار در آن قسمت باید متوقف گردد.

آتشباری در شرایطی که عیار گاز بیش از یک درصد باشد ممنوع می باشد.


شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: