دستگاه حفاری چرخشی:

توضیحاتی در مورد دستگاه حفاری چرخشی:

در حال حاضر استفاده از دستگاه های حفاری چرخشی بسیار پرطرفدر است، دستگاه ها را می‌توان در هر نوع زمین استفاده نمود. اما برتری استفاده از آن ها در زمین های نرم بیشتر می باشد. پیشروی این دستگاه ها در داخل سنگ های سخت به آرامی صورت می گیرد، در این مدل سر مته فولادی که وصل شده به انتهای لوله فولادی است، از سر چاه به وسیله موتور، حرکت دورانی می کنند، گل حفاری از داخل لوله به درون چاه تزریق می گردد و از اطراف لوله به سر چاه باز می گردد.

گل حفاری در هنگام خنک نمودن سر مته اعمال حمل خرده سنگ هایی که توسط سر مته از ته چاه تراشیده گردیده است، به سر چاه و ممانعت از فشار طبقات سست و ریزش آن ها به داخل چاه را نیز صورت می گیرد. با روش حفاری چرخشی چاه های بسیار عمیق حفر می گردد.


بخش های اصلی یک دستگاه حفاری چرخشی (دورانی) :

دستگاه حفاری چرخشی دارای بخش هایی است که عبارتند از:

1-تاج دکل: که کابل های ماشین از آن رد می شوند.

2-کابل های حفاری: که در هنگام عبور از تاج ماشین از طریق طناب خور لوله های حفاری را حفظ می کنند.

3-طناب خور : کابل های بالابر و پایین بر لوله ها از آن عبور می کنند.

4-قلاب :زائده ی منتهی الیه طناب خور که جلوگیری می کند تا چرخش لوله ها به کابل ها منتقل گردد.

5-هرزه گرد: منجر به اتصال شیلنگ گل حفاری با لوله ی چند بر می شود.

6-لوله چند بر : به صفحه ی دوار مرتبط است ومنجر به انتقال انرژی چرخشی به لوله ها می گردد.

7-شیلنگ گل حفاری: از یک طرف به لوله ایستایی و از طرف دیگر به هرزه گرد مرتبط می باشد و گل حفاری از طریق شیلنگ به هرزه گرد و بعد از عبور از هرزه گرد وارد لوله های حفاری می شود.

8-لوله ی فولادی عبور دهنده گل: که به لوله ی ایستایی معروف است و گل حفاری پس از عبور از آن وارد شیلنگ گل حفاری می شود.

9-پایه ی دکل :که فشار های دکل را تحمل می نماید.

10-مته : در تماس با سنگ است و انرژی مته به سنگ منتقل می گردد.

11-صفحه دوار: منجر به چرخش لوله و مته می گردد.

12- سیستم مرکزی کنترل کننده کابل ها و مرکز تجمع کابل ها  :در این مرکز طول کابل ها کم یا زیاد می گردد.

13-موتور: تامین کننده ی قدرت و انرژی ماشین است.

14-پمپ گل حفاری: گل حفاری را از مخزن پمپاژ می نماید.

15-غربال کننده ذرات حفاری از گل: منجر به جدا سازی ذرات حفاری از گل می گردد.

16-مخزن گل : تقریبا بین 300 تا 700 بشکه گل در آن نگهداری می گردد.

17- خط جریان گل : مسیر حرکت گل در سطح زمین می باشد.

18-دکل : فشارها و سنگینی لوله ها از طریق کابل ها به آن منتقل می گردد.


مزایای حفاری چرخشی:

مزایای استفاده از دستگاه حفاری چرخشی عبارتند از:

  • جهت حفاری سنگهای سخت مناسب می باشد.
  • قابل نفوذ بودن در گراول
  • عملکرد سریع آن
  • قابل استفاده در زیر و بالای سطح ایستابی است


معایب دستگاه حفاری چرخشی:

معایب دستگاه حفاری چرخشی عبارتند از:

  • قیمت بیشتر ابزار مورد استفاده نسبت به روش های دیگر
  • نیاز به کمپرسور هوا
  • نیاز به تجربه در حفاری و پشتیبانی آن
شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: