جهت آشنایی با انواع شاول و مشاهده قیمت خرید شاول می توانید به این صفحه از سایت مراجعه نمایید.

اطلاعاتی در مورد شاول:

شاول یک مدل از ماشین آلات بيل مكانيكي محسوب می شود كه جهت بارگيری سنگ های سخت و غالبا در فضای باز مانند: معادن رو باز استفاده می شود.

انواع مختلف شاول ها در استخراج هاي سطحي به روش نواري و كاواكي مورد استفاده قرار مي گيرند. به عنوان مثال: در روش نواري رو باره برداشته می شود و در قسمت استخراج شده قبلي ريخته مي شود. ماده معدني زير رو باره توسط ماشين ديگری بارگيری شده و به بخش ديگری برده خواهد شد.

تمامی شاول ها قابلیت كندن و بارگيری مواد واقع در سطح ايستايی ماشين يا بالاتر از آن را خواهند داشت.


اجزای تشکیل دهنده شاول ها:

کلیه شاول ها از سه قسمت مهم تشكيل شده اند كه در زیر به توضیح آن ها می پردازیم.

-شاسي اصل: اين قسمت پائين ترين قسمت ساختمانی شاول را تشكيل مي دهد و از دو بخش اصلی شامل ارابه و شاسي ثابت تشكيل شده است.

  • ارابه: که غالبا به صورت چرخ زنجيري بوده و به وسیله آن ماشين جابجا می شود. علت استفاده از چرخ هاي زنجيري جهت جلوگيري از فرو رفتن شاول در زمين مي باشد. سطح تماس بيشتر چرخ های زنجيری با زمين، موجب كمتر شدن فشار وارده بر روي سطح الخصوص در زمين هاي خاكي و نرم می گردد.

شایان ذکر است، شاول هايي با چرخ لاستيكي هم وجود دارند، که برای مصارف با مقدار بار گيري نسبتا كم کاربرد دارند.

  • شاسي ثابت: سازه ثابت اصلي دستگاهي است، كه بر روي ارابه قرار می گیرد، و قسمت های ديگري بر روي آن سوار می شوند.

-شاسي متحرك: شاسی متحرک بر روي محور قائمي كه روي شاسي ثابت قرار دارد، سوار می شود و مي تواند حول محور تا سیصد و شصت درجه بچرخد. تمامی وسايل و تجهيزات بارگيري بر روي اين شاسي قرار دارند.

-تجهيزات بارگيری: اين تجهيزات از وسایلی: مانند: دكل، بازوي جام، جام و ماشين آلات تشکیل شده اند كه همگی بر روي شاسي متحرك سوار مي شوند.

  • دكل: يكي از قسمت های اصلی شاول است و به صورت ميله اي می باشد، كه به شاسي وصل بوده و به طرف جلوي ماشين زاويه دارد. در بخش بالايی دكل قرقره شيار داری وجود دارد كه كابل بالا بري جام از روي آن عبور مي كند.

لازم به ذکر است، اتصال دكل به بدنه شاسي به شکل لولايي بوده و دكل مي تواند در جهت بالا و پايين حركت کند که توسط كابل هاي مخصوص در موقعيت مشخص ثابت نگه داشته شود.

  • بازوي جام: از يك سمت به جام متصل بوده و از سمت ديگر به دكل لولا می شود. در زير بازو دندانه هايي وجود دارد كه حركت بازو به جلو و عقب را امکان پذیر می کند، كه اين حركت اساس نفوذ در سينه كار است. هم چنین بازوي جام حول محور اتصال خود به دكل به سمت بالا و پايين حركت می کند، كه اين كار با تغيير طول كابل بالا بري صورت می پذیرد.


انواع مختلف شاول:

ماشین آلات شاول در انواع مختلفی قابل ارائه می باشند:

-شاول استاندارد: در معدن كاری سطحي و جهت اهداف عام به كار مي رود. از این نوع شاول ها براي بارگيري انواع كانی سنگها و باطله ها استفاده مي گردد و غالبا ظرفيت آنها در حدود 7 تا 40 متر مكعب است.

-شاول هاي دكل بلند: این مدل از شاول ها از دكل بلندتر و از جام كوچكتر تشکیل شده اند که می توان گفت كاربردهای خاصی دارند. اندازه جام اين شاول ها در حدود بیست و پنج درصد از انواع استاندارد آن كوچكتر می باشد و دكل آن ها با توجه به اندازه جام انتخاب شده سی و پنج درصد از آن بلندتر می باشد. شاول هاي دكل بلند با جام تا یک و نیم متر مكعب نيز ساخته می شوند.

-باركننده هاي زغالي: این مدل از شاول همانند شاول های استاندارد هستند با این تفاوت که بيل آنها تقریبا هفتاد و پنج درصد بزرگتر از انواع استاندارد مشابه است. ظرفيت اين بار كننده ها تا صد متر مكعب هم می تواند باشد.

شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: