اطلاعاتی مختصر در زمینه لکوموتیو و ریل:


یکی از سیستم های ترابری در معادن لکوموتیو است . لکوموتیو در دو نوع دیزلی و الکتریکی در تونل ها مشغول جابجایی و انتقال مواد معدنی هستند. لکوموتیوهای برقی در دو نوع الکتروموتور معمولی و الکتروموتور ضدانفجار طبقه بندی می شوند. در حال حاضر لکوموتیو های برقی یا به عبارتی باتری دار دارای طرفدارهای بیشتری نسبت به لکوموتیوهای دیزلی دارند چون هیچ گونه آلودگی تولید نمی کنند .


ریل و ریل گذاری:

ریل ها یکی از اجرای اصلی و مهم، جهت حرکت لوکوموتیو ها و واگن ها در حمل ونقل و جا به جایی بین شهری و در حمل و نقل بار در معدن می باشند. توجه و دقت در نصب و نگهداری ریل ها در طول عمر آن ها بسیار موثر بوده است و منجر می شود که لوکوموتیوها و واگن ها با ایمنی بیش تری روی ریل ها حرکت نمایند.

زیر سازی ریل بایستی به گونه ای صورت گیرد که در طول مدت کاربرد همواره به طور ثابت در جای خود قرار داده شوند.

بخش های اصلی و موثر ریل گذاری عبارتند از:

 • زیر بنای ریل
 • تراورس
 • ریل
 • اتصالات


تعمیر و نگهداری ریل:

جهت زیاد شدن طول عمر ریل ها احتیاج است که مرتبا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز تجهیزات آن را تعمیر و تعویض گردد. اغلب معایبی که برای ریل ها به وجود می آید، در اثر فشار حرکت واگن ها و نفود آب و رطوبت داخل معادن و یا تعمیر و نگهداری نادرست آن ایجاد می گردد و بزرگ ترین عیوبی که ریل ها را تهدید می کند شکسته شدن و یا تغییر شکل دادن ریل هاست که مرتبا بایستی بررسی و اصلاح گردد.


لوکوموتیو های معدنی:

لوکوموتیوها یکی از اصلی ترین وسایل حمل و نقل در معادن زیر زمینی می باشد که معمولا در تونل های افقی با شیب ملایم مورد کاربرد می باشد. لوکوموتیوهای معدنی دارای انواع مختلفی می باشد که بر اساس شرایط و تجهیزات موجود استفاده می شوند. نیروی محرکه لازم جهت به حرکت در آوردن لوکوموتیو می توان از نیروی الکتریکی، باتری ، هوای فشرده و موتور دیزلی تغذیه شود. لوکوموتیو های دیزلی در شرایط ویژه ای استفاده می شود و در کشورمان ایران پرطرفدار ترین لوکوموتیو های مورد استفاده از نوع برقی و باتری دار می باشد.

قسمت های اصلی لوکوموتیو:

که عبارتند از:

 • شاسی
 • محور و چرخ ها
 • موتور
 • چرخ دنده ها
 • ترمز ها


دستور العمل اجرایی لازم جهت استفاده از لوکوموتیو در معادل و حرکت آن بروی ریل ها:

 • لوکوموتیو پیش از راه اندازی بایستی به دقت بررسی و بازدید شود، لوکوموتیو از نظر سیستم ترمزها، وسایل علامت دادن، چراغ ها و مخزن ویژه مواد شنی باید کنترل شود و اگر مشکلی به وجود بیاید کاربرد لوکوموتیو ممنوع می گردد.
 • در زمان حرکت لوکوموتیو، واگن های قطار پشت سر هم بسته می شوند و قرار گرفتن لوکوموتیو در عقب واگن ها تنها در عملیات مانور صورت می گیرد.
 • در جلوی لوکوموتیو بدون واگن بایستی چراغ های جلو به رنگ سفید و چراغ های عقب به رنگ قرمز باشد.
 • هدایت و به حرکت در آوردن لوکوموتیوها بایستی توسط افراد کار بلد و با تجربه صورت گیرد.
 • در معادنی که در آن گاز متان و گرده زغال سنگ موجود می باشد از لوکوموتیوی های مجاز به کار برده شود.
 • حمل و نقل کارگران با واگن های باری و نیز حمل مواد روغنی و منفجره با واگن های لوکوموتیو ممنوع می باشد.
شما همچنین ممکن است به این دسته ها علاقه داشته باشید: